1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

最新主题

标题
回复 浏览
最后发表
 1. Bill
  回复:
  2,170
  浏览:
  127,108
 2. wolfhn
  回复:
  1
  浏览:
  44
 3. yyl13517
  回复:
  31
  浏览:
  9,973
 4. cdb104
  回复:
  0
  浏览:
  11
 5. 1029754823
  回复:
  0
  浏览:
  20
 6. moby008
  回复:
  3
  浏览:
  412
 7. 风轻挽
  回复:
  6
  浏览:
  148
 8. 关尧久
  回复:
  1
  浏览:
  90
 9. cdb104
  回复:
  21
  浏览:
  2,248
 10. alvinlyb
  回复:
  0
  浏览:
  43
 11. 無懮
  回复:
  2
  浏览:
  271
 12. alisdream
  回复:
  7
  浏览:
  493
 13. 风轻挽
  回复:
  2
  浏览:
  108
 14. uniex
  回复:
  29
  浏览:
  39,187
 15. zxhpipi
  回复:
  0
  浏览:
  81
 16. 风轻挽
  回复:
  6
  浏览:
  194
 17. alvinlyb
  回复:
  1
  浏览:
  68
 18. lyu0001
  回复:
  0
  浏览:
  46
 19. jack_zhu
  回复:
  11
  浏览:
  451
 20. liujun475110688
  回复:
  0
  浏览:
  56
正在加载...