1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

最新主题

标题
回复 浏览
最后发表
 1. Bill
  回复:
  2,173
  浏览:
  127,653
 2. wolfhn
  回复:
  1
  浏览:
  70
 3. yyl13517
  回复:
  31
  浏览:
  10,087
 4. cdb104
  回复:
  0
  浏览:
  21
 5. 1029754823
  回复:
  0
  浏览:
  34
 6. moby008
  回复:
  3
  浏览:
  430
 7. 风轻挽
  回复:
  6
  浏览:
  160
 8. 关尧久
  回复:
  1
  浏览:
  106
 9. cdb104
  回复:
  21
  浏览:
  2,268
 10. alvinlyb
  回复:
  0
  浏览:
  50
 11. 無懮
  回复:
  2
  浏览:
  281
 12. alisdream
  回复:
  7
  浏览:
  510
 13. 风轻挽
  回复:
  2
  浏览:
  118
 14. uniex
  回复:
  29
  浏览:
  39,276
 15. zxhpipi
  回复:
  0
  浏览:
  88
 16. 风轻挽
  回复:
  6
  浏览:
  201
 17. alvinlyb
  回复:
  1
  浏览:
  80
 18. lyu0001
  回复:
  0
  浏览:
  49
 19. jack_zhu
  回复:
  11
  浏览:
  457
 20. liujun475110688
  回复:
  0
  浏览:
  62
正在加载...