1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 2核/4G/50G硬盘/5M 人民币1200元/3年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

最新主题

标题
回复 浏览
最后发表
 1. Ardentwheel
  回复:
  330
  浏览:
  16,267
 2. Ardentwheel
  回复:
  91
  浏览:
  4,111
 3. tom2143
  回复:
  1,077
  浏览:
  25,439
 4. sweetdream
  回复:
  2
  浏览:
  275
 5. panyl728
  回复:
  85
  浏览:
  29,140
 6. tom2143
  回复:
  1,083
  浏览:
  24,541
 7. Bill
  回复:
  413
  浏览:
  486,618
 8. kk95270
  回复:
  0
  浏览:
  42
 9. xiedl
  回复:
  19
  浏览:
  1,359
 10. 想象非非
  回复:
  1
  浏览:
  106
 11. 流年Master
  回复:
  1
  浏览:
  70
 12. 流年Master
  回复:
  7
  浏览:
  275
 13. xiedl
  回复:
  1
  浏览:
  79
 14. rshinesun
  回复:
  8
  浏览:
  500
 15. ssawssaw
  回复:
  18
  浏览:
  3,189
 16. 流年Master
  回复:
  0
  浏览:
  100
 17. ch12
  回复:
  1
  浏览:
  183
 18. Bill
  回复:
  42
  浏览:
  47,648
 19. nobita
  回复:
  16
  浏览:
  1,408
 20. lyj20201
  回复:
  10
  浏览:
  811
正在加载...