1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币75元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. Bill
  回复:
  340
  浏览:
  304,792
 2. Bill
  回复:
  37
  浏览:
  36,922
 3. Bill
  回复:
  39
  浏览:
  34,971
 4. Bill
  回复:
  4
  浏览:
  6,944
 5.  
 6. Bill
  回复:
  2,047
  浏览:
  111,878
 7. lucawerfel
  回复:
  0
  浏览:
  1
 8. cdb104
  回复:
  5
  浏览:
  316
 9. jack_zhu
  回复:
  0
  浏览:
  24
 10. crb912
  回复:
  3
  浏览:
  733
 11. actmix
  回复:
  2
  浏览:
  42
 12. hjzxg3426
  回复:
  10
  浏览:
  1,223
 13. yyl13517
  回复:
  21
  浏览:
  5,162
 14. HooliGaN
  回复:
  0
  浏览:
  43
 15. Bill
  回复:
  4
  浏览:
  2,451
 16. bigmavin
  回复:
  2
  浏览:
  76
 17. yzhome
  回复:
  2
  浏览:
  88
 18. Bill
  回复:
  22
  浏览:
  25,752
 19. molaga
  回复:
  1
  浏览:
  1,569
 20. ssawssaw
  回复:
  15
  浏览:
  1,702
 21. cahzsl
  回复:
  7
  浏览:
  243
 22. sweetdream
  回复:
  3
  浏览:
  266
 23. ccc4mak
  回复:
  0
  浏览:
  52
 24. hero65
  回复:
  3
  浏览:
  304
 25. tiggerik
  回复:
  0
  浏览:
  71

主题显示选项

正在加载...