1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. panyl728
  回复:
  13
  浏览:
  2,402
 2. Bill
  回复:
  40
  浏览:
  40,026
 3. Bill
  回复:
  366
  浏览:
  364,651
 4. Bill
  回复:
  39
  浏览:
  45,491
 5. Bill
  回复:
  4
  浏览:
  8,150
 6.  
 7. Bill
  回复:
  2,267
  浏览:
  144,546
 8. peng0216
  回复:
  6
  浏览:
  259
 9. mysy
  回复:
  1
  浏览:
  322
 10. Bill
  回复:
  60
  浏览:
  43,165
 11. jt8823
  回复:
  2
  浏览:
  37
 12. cxyeyunlong
  回复:
  3
  浏览:
  2,361
 13. Bill
  回复:
  19
  浏览:
  977
 14. super3dmax
  回复:
  1
  浏览:
  59
 15. yyl13517
  回复:
  43
  浏览:
  14,557
 16. bigmavin
  回复:
  5
  浏览:
  374
 17. wangtom
  回复:
  5
  浏览:
  267
 18. moby008
  回复:
  4
  浏览:
  1,084
 19. 1029754823
  回复:
  3
  浏览:
  258
 20. VIEZ
  回复:
  3
  浏览:
  112
 21. tink
  回复:
  9
  浏览:
  503
 22. wxfyzxc332
  回复:
  0
  浏览:
  86
 23. Bill
  回复:
  39
  浏览:
  22,438
 24. hero65
  回复:
  5
  浏览:
  602
 25. uniex
  回复:
  32
  浏览:
  42,355
 26. wuboru
  回复:
  10
  浏览:
  210

主题显示选项

正在加载...