1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币75元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表
 1. Bill
  回复:
  39
  浏览:
  34,947
 2. Bill
  回复:
  337
  浏览:
  304,579
 3. Bill
  回复:
  4
  浏览:
  6,939
 4. Bill
  回复:
  37
  浏览:
  36,896
 5.  
 6. jack_zhu
  回复:
  0
  浏览:
  17
 7. actmix
  回复:
  2
  浏览:
  39
 8. HooliGaN
  回复:
  0
  浏览:
  41
 9. bigmavin
  回复:
  2
  浏览:
  74
 10. cdb104
  回复:
  3
  浏览:
  302
 11. cahzsl
  回复:
  7
  浏览:
  241
 12. ccc4mak
  回复:
  0
  浏览:
  52
 13. tiggerik
  回复:
  0
  浏览:
  69
 14. yzhome
  回复:
  2
  浏览:
  86
 15. yjx650
  回复:
  0
  浏览:
  44
 16. balabala
  回复:
  0
  浏览:
  183
 17. hugo song
  回复:
  0
  浏览:
  114
 18. sweetdream
  回复:
  3
  浏览:
  264
 19. zhaoyufei
  回复:
  0
  浏览:
  62
 20. kidmany2001
  回复:
  2
  浏览:
  260
 21. lxhtd
  回复:
  0
  浏览:
  76
 22. cola23
  回复:
  1
  浏览:
  64
 23. asd194
  回复:
  0
  浏览:
  162
 24. codej
  回复:
  0
  浏览:
  77
 25. liboyeren
  回复:
  1
  浏览:
  196

主题显示选项

正在加载...