1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币75元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 ↓ 浏览
最后发表
 1. Bill
  回复:
  337
  浏览:
  304,535
 2. Bill
  回复:
  39
  浏览:
  34,941
 3. Bill
  回复:
  37
  浏览:
  36,886
 4. Bill
  回复:
  4
  浏览:
  6,937
 5.  
 6. Bill
  回复:
  2,046
  浏览:
  111,739
 7. Bill
  回复:
  56
  浏览:
  37,260
 8. Bill
  回复:
  55
  浏览:
  35,490
 9. uniex
  回复:
  39
  浏览:
  24,919
 10. Bill
  回复:
  38
  浏览:
  19,615
 11. rainice
  回复:
  37
  浏览:
  9,337
 12. uniex
  回复:
  33
  浏览:
  9,578
 13. 9Qeh
  回复:
  29
  浏览:
  5,467
 14. uniex
  回复:
  27
  浏览:
  36,170
 15. a410685489
  回复:
  23
  浏览:
  2,389
 16. Bill
  回复:
  22
  浏览:
  25,726
 17. dmzss
  回复:
  22
  浏览:
  1,066
 18. Bill
  回复:
  22
  浏览:
  2,044
 19. yyl13517
  回复:
  21
  浏览:
  5,134
 20. v1006945671
  回复:
  21
  浏览:
  1,458
 21. twomax
  回复:
  21
  浏览:
  7,533
 22. cycg
  回复:
  21
  浏览:
  9,238
 23. Bill
  回复:
  20
  浏览:
  3,910
 24. yikale
  回复:
  18
  浏览:
  2,383
 25. zs0760
  回复:
  17
  浏览:
  2,183

主题显示选项

正在加载...