1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 ↓ 浏览
最后发表
 1. Bill
  回复:
  401
  浏览:
  450,483
 2. Bill
  回复:
  47
  浏览:
  56,918
 3. Bill
  回复:
  41
  浏览:
  45,120
 4. panyl728
  回复:
  26
  浏览:
  18,253
 5. Bill
  回复:
  4
  浏览:
  9,795
 6.  
 7. tom2143
  回复:
  717
  浏览:
  13,855
 8. tom2143
  回复:
  700
  浏览:
  13,708
 9. Ardentwheel
  回复:
  245
  浏览:
  10,692
 10. Bill
  回复:
  82
  浏览:
  49,697
 11. Ardentwheel
  回复:
  66
  浏览:
  2,222
 12. Bill
  回复:
  58
  浏览:
  50,385
 13. ynqs
  回复:
  43
  浏览:
  10,591
 14. yyl13517
  回复:
  43
  浏览:
  23,749
 15. harrygg
  回复:
  40
  浏览:
  5,746
 16. Bill
  回复:
  39
  浏览:
  25,991
 17. uniex
  回复:
  39
  浏览:
  29,602
 18. rainice
  回复:
  37
  浏览:
  11,134
 19. uniex
  回复:
  33
  浏览:
  47,266
 20. uniex
  回复:
  33
  浏览:
  13,359
 21. Bill
  回复:
  32
  浏览:
  3,404
 22. cdb104
  回复:
  30
  浏览:
  5,480
 23. 9Qeh
  回复:
  29
  浏览:
  7,199
 24. dmzss
  回复:
  26
  浏览:
  2,829
 25. Bill
  回复:
  24
  浏览:
  41,191
 26. Bill
  回复:
  24
  浏览:
  6,350

主题显示选项

正在加载...