1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币75元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览 ↓
最后发表
 1. Bill
  回复:
  337
  浏览:
  304,535
 2. Bill
  回复:
  37
  浏览:
  36,886
 3. Bill
  回复:
  39
  浏览:
  34,941
 4. Bill
  回复:
  4
  浏览:
  6,937
 5.  
 6. Bill
  回复:
  2,046
  浏览:
  111,739
 7. Bill
  回复:
  56
  浏览:
  37,260
 8. uniex
  回复:
  27
  浏览:
  36,170
 9. Bill
  回复:
  55
  浏览:
  35,490
 10. Bill
  回复:
  22
  浏览:
  25,726
 11. uniex
  回复:
  39
  浏览:
  24,919
 12. Bill
  回复:
  38
  浏览:
  19,615
 13. Bill
  回复:
  5
  浏览:
  12,797
 14. uniex
  回复:
  33
  浏览:
  9,578
 15. Bill
  回复:
  10
  浏览:
  9,577
 16. rainice
  回复:
  37
  浏览:
  9,337
 17. cycg
  回复:
  21
  浏览:
  9,238
 18. twomax
  回复:
  21
  浏览:
  7,533
 19. 9Qeh
  回复:
  29
  浏览:
  5,467
 20. Bill
  回复:
  2
  浏览:
  5,207
 21. yyl13517
  回复:
  21
  浏览:
  5,134
 22. 532589730
  回复:
  14
  浏览:
  5,063
 23. 肖潜
  回复:
  7
  浏览:
  4,991
 24. aa166898
  回复:
  9
  浏览:
  4,806
 25. hipone
  回复:
  14
  浏览:
  4,476

主题显示选项

正在加载...