1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览 ↓
最后发表
 1. Bill
  回复:
  401
  浏览:
  450,483
 2. Bill
  回复:
  47
  浏览:
  56,918
 3. Bill
  回复:
  41
  浏览:
  45,120
 4. panyl728
  回复:
  26
  浏览:
  18,253
 5. Bill
  回复:
  4
  浏览:
  9,795
 6.  
 7. Bill
  回复:
  58
  浏览:
  50,385
 8. Bill
  回复:
  82
  浏览:
  49,697
 9. uniex
  回复:
  33
  浏览:
  47,266
 10. Bill
  回复:
  24
  浏览:
  41,191
 11. uniex
  回复:
  39
  浏览:
  29,602
 12. Bill
  回复:
  39
  浏览:
  25,991
 13. yyl13517
  回复:
  43
  浏览:
  23,749
 14. Bill
  回复:
  9
  浏览:
  17,373
 15. tom2143
  回复:
  717
  浏览:
  13,855
 16. tom2143
  回复:
  700
  浏览:
  13,708
 17. uniex
  回复:
  33
  浏览:
  13,359
 18. Bill
  回复:
  10
  浏览:
  12,018
 19. rainice
  回复:
  37
  浏览:
  11,134
 20. cycg
  回复:
  21
  浏览:
  11,024
 21. Ardentwheel
  回复:
  245
  浏览:
  10,692
 22. ynqs
  回复:
  43
  浏览:
  10,591
 23. twomax
  回复:
  21
  浏览:
  9,546
 24. 9Qeh
  回复:
  29
  浏览:
  7,199
 25. hipone
  回复:
  14
  浏览:
  6,792
 26. Bill
  回复:
  2
  浏览:
  6,741

主题显示选项

正在加载...