1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. chinafish88
  回复:
  1
  浏览:
  1,161
 2. xperiazu21
  回复:
  3
  浏览:
  1,576
 3. jupitor
  回复:
  2
  浏览:
  1,420
 4. chunyinpun
  回复:
  17
  浏览:
  2,844
 5. brutefeng
  回复:
  6
  浏览:
  1,829
 6. lxqfff
  回复:
  1
  浏览:
  783
 7. coldark
  回复:
  2
  浏览:
  753
 8. Bill
  回复:
  22
  浏览:
  2,339
 9. wwangfeng
  回复:
  10
  浏览:
  3,051
 10. uniex
  回复:
  2
  浏览:
  4,255
 11. sds1331
  回复:
  9
  浏览:
  2,277
 12. 闽狼传说
  回复:
  1
  浏览:
  1,033
 13. ferock
  回复:
  1
  浏览:
  1,930
 14. fengbrue
  回复:
  2
  浏览:
  1,882
 15. rainsun
  回复:
  3
  浏览:
  4,136
 16. yun1323
  回复:
  11
  浏览:
  1,856
 17. hannas
  回复:
  2
  浏览:
  2,314
 18. lymmm
  回复:
  13
  浏览:
  1,761
 19. yxd029
  回复:
  9
  浏览:
  1,282
 20. ptstax
  回复:
  2
  浏览:
  1,117

主题显示选项

正在加载...