1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. sahn
  回复:
  5
  浏览:
  1,618
 2. jappiter
  回复:
  2
  浏览:
  2,041
 3. Bill
  回复:
  7
  浏览:
  2,024
 4. shavn1984
  回复:
  1
  浏览:
  1,075
 5. hershin
  回复:
  3
  浏览:
  2,471
 6. tw
  回复:
  5
  浏览:
  2,622
 7. mum
  回复:
  1
  浏览:
  551
 8. tengda
  回复:
  3
  浏览:
  1,659
 9. hiximi
  回复:
  9
  浏览:
  3,910
 10. tzhadis
  回复:
  3
  浏览:
  2,247
 11. aldmd
  回复:
  7
  浏览:
  3,104
 12. dingdayu
  回复:
  2
  浏览:
  1,197
 13. lonely wolf
  回复:
  2
  浏览:
  1,245
 14. tgctg
  回复:
  17
  浏览:
  3,363
 15. chinomango
  回复:
  0
  浏览:
  949
 16. pcp44
  回复:
  1
  浏览:
  1,464
 17. coldark
  回复:
  0
  浏览:
  1,171
 18. fyying
  回复:
  1
  浏览:
  730
 19. guanjp
  回复:
  2
  浏览:
  1,477
 20. flypig001
  回复:
  1
  浏览:
  1,322

主题显示选项

正在加载...