1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币75元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. dmzss
  回复:
  22
  浏览:
  1,066
 2. v1006945671
  回复:
  21
  浏览:
  1,458
 3. huanon
  回复:
  2
  浏览:
  248
 4. bob_pan
  回复:
  5
  浏览:
  574
 5. iove927
  回复:
  4
  浏览:
  291
 6. rice818
  回复:
  7
  浏览:
  1,137
 7. uniex
  回复:
  33
  浏览:
  9,578
 8. ayoung
  回复:
  2
  浏览:
  260
 9. 44132993
  回复:
  10
  浏览:
  810
 10. kissssle
  回复:
  0
  浏览:
  182
 11. bluewolf3557
  回复:
  4
  浏览:
  498
 12. 9Qeh
  回复:
  29
  浏览:
  5,468
 13. cloudstrife
  回复:
  3
  浏览:
  2,234
 14. nongfuming
  回复:
  10
  浏览:
  2,258
 15. jackson881
  回复:
  1
  浏览:
  197
 16. Bill
  回复:
  2
  浏览:
  5,208
 17. xynas2x
  回复:
  3
  浏览:
  238
 18. duyes
  回复:
  1
  浏览:
  150
 19. lemoda001
  回复:
  4
  浏览:
  915
 20. helllkz
  回复:
  1
  浏览:
  332

主题显示选项

正在加载...