1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. 徐伊南
  回复:
  2
  浏览:
  188
 2. molaga
  回复:
  5
  浏览:
  3,595
 3. owen80115
  回复:
  2
  浏览:
  198
 4. alvinlyb
  回复:
  1
  浏览:
  131
 5. 绿色太空
  回复:
  3
  浏览:
  275
 6. dmzss
  回复:
  26
  浏览:
  2,227
 7. ncbc
  回复:
  8
  浏览:
  2,213
 8. 风轻挽
  回复:
  7
  浏览:
  435
 9. wolfhn
  回复:
  1
  浏览:
  370
 10. cdb104
  回复:
  0
  浏览:
  204
 11. 关尧久
  回复:
  1
  浏览:
  347
 12. alvinlyb
  回复:
  0
  浏览:
  183
 13. alisdream
  回复:
  7
  浏览:
  955
 14. 风轻挽
  回复:
  2
  浏览:
  353
 15. zxhpipi
  回复:
  0
  浏览:
  299
 16. alvinlyb
  回复:
  1
  浏览:
  221
 17. lyu0001
  回复:
  0
  浏览:
  111
 18. jack_zhu
  回复:
  11
  浏览:
  646
 19. liujun475110688
  回复:
  0
  浏览:
  108
 20. nwhitebear
  回复:
  1
  浏览:
  1,003

主题显示选项

正在加载...