1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. mlsy
  回复:
  9
  浏览:
  1,041
 2. tanyuming
  回复:
  0
  浏览:
  101
 3. 亲点好吗
  回复:
  3
  浏览:
  186
 4. shavn1984
  回复:
  0
  浏览:
  176
 5. a199003166
  回复:
  19
  浏览:
  970
 6. mydeepblue
  回复:
  0
  浏览:
  96
 7. Bill
  回复:
  9
  浏览:
  17,373
 8. cm27149
  回复:
  4
  浏览:
  2,141
 9. moby008
  回复:
  9
  浏览:
  3,258
 10. ljjwy168
  回复:
  3
  浏览:
  315
 11. ljjwy168
  回复:
  2
  浏览:
  332
 12. ynqs
  回复:
  43
  浏览:
  10,605
 13. Bill
  回复:
  4
  浏览:
  146
 14. nemo1102
  回复:
  2
  浏览:
  276
 15. bigmavin
  回复:
  6
  浏览:
  798
 16. jie705
  回复:
  2
  浏览:
  305
 17. 炒土豆丝
  回复:
  0
  浏览:
  135
 18. FireRainRain
  回复:
  4
  浏览:
  305
 19. eric lok
  回复:
  8
  浏览:
  367
 20. jt8823
  回复:
  4
  浏览:
  450

主题显示选项

正在加载...