1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币75元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. q88034566
  回复:
  6
  浏览:
  1,042
 2. huanon
  回复:
  3
  浏览:
  642
 3. free_ures
  回复:
  4
  浏览:
  561
 4. leepop
  回复:
  2
  浏览:
  971
 5. love1980s
  回复:
  3
  浏览:
  500
 6. 9841114487
  回复:
  2
  浏览:
  296
 7. Koolio1125
  回复:
  7
  浏览:
  1,772
 8. Spxg
  回复:
  5
  浏览:
  1,143
 9. collo
  回复:
  2
  浏览:
  1,086
 10. wenmancong
  回复:
  0
  浏览:
  173
 11. zhouyu732
  回复:
  0
  浏览:
  256
 12. 108776814
  回复:
  4
  浏览:
  920
 13. 暗影翔
  回复:
  6
  浏览:
  1,107
 14. yutian12345
  回复:
  0
  浏览:
  338
 15. staub
  回复:
  4
  浏览:
  1,782
 16. beingleo
  回复:
  2
  浏览:
  735
 17. leepop
  回复:
  2
  浏览:
  402
 18. Bill
  回复:
  38
  浏览:
  19,616
 19. 夏初阳
  回复:
  8
  浏览:
  1,205
 20. ROCK7
  回复:
  4
  浏览:
  262

主题显示选项

正在加载...