1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. bigxiong
  回复:
  5
  浏览:
  721
 2. Bill
  回复:
  24
  浏览:
  5,522
 3. d2x
  回复:
  2
  浏览:
  1,204
 4. wenheyuran
  回复:
  2
  浏览:
  634
 5. zs0760
  回复:
  3
  浏览:
  817
 6. tiggerik
  回复:
  2
  浏览:
  381
 7. wind6218
  回复:
  2
  浏览:
  263
 8. Bill
  回复:
  6
  浏览:
  3,366
 9. twg1023
  回复:
  1
  浏览:
  1,684
 10. 畅游科技上门服务中心
  回复:
  2
  浏览:
  369
 11. mip
  回复:
  2
  浏览:
  361
 12. Bill
  回复:
  7
  浏览:
  14,946
 13. ccc4mak
  回复:
  2
  浏览:
  277
 14. lucawerfel
  回复:
  1
  浏览:
  151
 15. hauls
  回复:
  3
  浏览:
  951
 16. ssawssaw
  回复:
  16
  浏览:
  2,477
 17. afer11
  回复:
  0
  浏览:
  190
 18. HooliGaN
  回复:
  2
  浏览:
  753
 19. yzhome
  回复:
  3
  浏览:
  241
 20. crb912
  回复:
  3
  浏览:
  1,661

主题显示选项

正在加载...