1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. rick_zeng
  回复:
  8
  浏览:
  498
 2. rick_zeng
  回复:
  2
  浏览:
  346
 3. poky96
  回复:
  2
  浏览:
  161
 4. jaykwok520
  回复:
  1
  浏览:
  182
 5. swapoff
  回复:
  2
  浏览:
  330
 6. 凌风一渡
  回复:
  4
  浏览:
  660
 7. wwangfeng
  回复:
  14
  浏览:
  726
 8. hero65
  回复:
  7
  浏览:
  902
 9. gn00678465
  回复:
  0
  浏览:
  125
 10. hugo song
  回复:
  3
  浏览:
  518
 11. 风轻挽
  回复:
  12
  浏览:
  1,080
 12. ktnhdnh
  回复:
  3
  浏览:
  104
 13. lemoda001
  回复:
  7
  浏览:
  1,511
 14. Jimmywwk
  回复:
  1
  浏览:
  124
 15. mypierce
  回复:
  5
  浏览:
  520
 16. sandsun
  回复:
  4
  浏览:
  210
 17. bob_pan
  回复:
  6
  浏览:
  1,530
 18. kidmany2001
  回复:
  3
  浏览:
  759
 19. afer11
  回复:
  1
  浏览:
  383
 20. alvinlyb
  回复:
  2
  浏览:
  453

主题显示选项

正在加载...