1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

群晖 Synology DSM

群晖 Synology DSM 讨论区,包括黑白群晖

排序:
标题
回复 浏览
最后发表 ↓
 1. huanon
  回复:
  2
  浏览:
  444
 2. bob_pan
  回复:
  5
  浏览:
  1,003
 3. rice818
  回复:
  7
  浏览:
  1,568
 4. uniex
  回复:
  33
  浏览:
  11,587
 5. ayoung
  回复:
  2
  浏览:
  659
 6. 44132993
  回复:
  10
  浏览:
  934
 7. kissssle
  回复:
  0
  浏览:
  342
 8. 9Qeh
  回复:
  29
  浏览:
  6,509
 9. cloudstrife
  回复:
  3
  浏览:
  2,606
 10. nongfuming
  回复:
  10
  浏览:
  2,884
 11. jackson881
  回复:
  1
  浏览:
  353
 12. Bill
  回复:
  2
  浏览:
  5,981
 13. xynas2x
  回复:
  3
  浏览:
  364
 14. duyes
  回复:
  1
  浏览:
  281
 15. lemoda001
  回复:
  4
  浏览:
  1,157
 16. helllkz
  回复:
  1
  浏览:
  429
 17. q88034566
  回复:
  6
  浏览:
  1,278
 18. huanon
  回复:
  3
  浏览:
  782
 19. free_ures
  回复:
  4
  浏览:
  1,130
 20. leepop
  回复:
  2
  浏览:
  1,543

主题显示选项

正在加载...