1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

核心会员

 1. 528

  Bill

  管理员, 男
  帖子:
  528
  赞:
  385
  声望:
  63
 2. 80

  jiejie2004

  Member, 37
  帖子:
  80
  赞:
  5
  声望:
  8
 3. 56

  wwangfeng

  Member, 41
  帖子:
  56
  赞:
  6
  声望:
  8
 4. 38

  panyl728

  Member, 男, 30
  帖子:
  38
  赞:
  10
  声望:
  8
 5. 33

  lizhen132

  Member, 30
  帖子:
  33
  赞:
  1
  声望:
  8
 6. 30

  kissssle

  Member, 男, 37
  帖子:
  30
  赞:
  0
  声望:
  6
 7. 28

  deljp

  New Member, 41
  帖子:
  28
  赞:
  1
  声望:
  3
 8. 27

  啊五

  New Member, 20
  帖子:
  27
  赞:
  2
  声望:
  3
 9. 26

  hugh200315

  New Member
  帖子:
  26
  赞:
  0
  声望:
  1
 10. 26

  hglcr

  New Member, 30
  帖子:
  26
  赞:
  2
  声望:
  3
 11. 25

  tengda

  New Member
  帖子:
  25
  赞:
  7
  声望:
  3
 12. 24

  DannyChen

  New Member, 44
  帖子:
  24
  赞:
  10
  声望:
  3
 13. 24

  kenneth

  New Member, 22
  帖子:
  24
  赞:
  3
  声望:
  3
 14. 23

  cckt1988

  New Member, 男, 29
  帖子:
  23
  赞:
  1
  声望:
  3
 15. 22

  532589730

  New Member, 19
  帖子:
  22
  赞:
  2
  声望:
  3
 16. 22

  uniex

  New Member, 男, 31
  帖子:
  22
  赞:
  17
  声望:
  3
 17. 19

  a410685489

  New Member, 25
  帖子:
  19
  赞:
  2
  声望:
  3
 18. 19

  hipone

  New Member, 男
  帖子:
  19
  赞:
  2
  声望:
  3
 19. 19

  kkula9999

  New Member, 35
  帖子:
  19
  赞:
  2
  声望:
  3
 20. 19

  zzgofront

  New Member, 48
  帖子:
  19
  赞:
  4
  声望:
  3