1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告
琥珀境界
最近来访:
2019-04-16 ,20:32
注册:
星期一
帖子:
0
赞:
0
声望:
0
生日:
1987-09-22 (年龄: 31)

琥珀境界

New Member, 31

琥珀境界 最后露面:
2019-04-16 ,20:32