1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 2核/4G/50G硬盘/5M 人民币1200元/3年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告
qq683160
最近来访:
2019-04-18
注册:
2019-04-17
帖子:
4
赞:
0
声望:
1
性别:
生日:
1986-11-13 (年龄: 32)
所在地:
111
职业:
11

qq683160

New Member, 男, 32, 来自 111

qq683160 最后露面:
2019-04-18