1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币75元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

在线会员

正在浏览 nas2x 的用户列表。

 1. 游客

 2. 蜘蛛: Sogou

 3. 游客

 4. 蜘蛛: Bing

 5. 游客

 6. 游客

 7. AltracasysHC

  New Member, 38
  帖子:
  3
  赞:
  1
  声望:
  3
 8. 游客

 9. 游客

 10. 游客

 11. 游客

 12. 游客

 13. 游客

 14. 游客

 15. 蜘蛛: Google

 16. 游客

 17. 游客

 18. 游客

 19. w_s_y_t_y

  New Member, 35
  帖子:
  0
  赞:
  0
  声望:
  0