1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

黑群晖

 1. ynqs
 2. calkevin
 3. kmb101
 4. super3dmax
 5. tink
  [IMG]
  作者: tink, 2019-01-31, 11 个回复, 所属版面: 群晖 Synology DSM
 6. crb912
 7. tangweihong
 8. 鸡腿
 9. zzsospc
 10. weetpig
 11. Bill
 12. tangaiji1314
  主题

  新人疑惑

  刚刚接触NAS...
  作者: tangaiji1314, 2018-05-18, 3 个回复, 所属版面: 群晖 Synology DSM
 13. xaglthh
 14. xukye
 15. helleon
 16. harrygg
 17. Louis_诺少
 18. chinafish88
 19. shaoweion
 20. Bill